זמן לונדון: העולם כולו נגדנו?

חרם על ישראל, לונדון

יו.סי.אל היא אוניברסיטה בריטית. באוניברסיטה בריטית לומדים המון מערבים רדיקליים ומוסלמים. מערבים רדיקליים ומוסלמים לא אוהבים את ישראל. מכאן, שביו.סי.אל לא אוהבים את ישראל. מצויד בהיקשים הלוגיים האלה הגעתי בשבוע שעבר אל ישיבה מיוחדת ...